CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Aktualności

O nas

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku jest placówką z bogatą tradycją edukacyjną. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w kształceniu zapewnia wysoki poziom zajęć, a także sprzyjającą pogłębianiu wiedzy, przyjazną atmosferę. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę w dobrze wyposażonych pracowniach, które pozwalają zgłębiać tajniki wybranego zawodu przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych. Nieocenionym wsparciem jest również bogaty zbiór biblioteczny. Zdobyta przez słuchacza wiedza znajduje zastosowanie w trakcie zapewnianych przez szkołę praktyk i staży zawodowych  u pracodawców. Dodatkowo w  ramach współpracy zagranicznej istnieje możliwość uczestnictwa w programie Erasmus+. Ponadto szkoła dysponuje mieszczącym się w tym samym budynku internatem, stołówką, siłownią i salą gimnastyczną.
To wszystko sprawia, że wybór naszej szkoły wydaje się oczywisty!

Internat

  • dogodna lokalizacja – w centrum Białegostoku
  • pokoje 2 i 3-osobowe
  • całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej
  • dostęp do kuchni, pralni, pokoju telewizyjnego, pokoju cichej nauki
  • fachowa opieka oraz wsparcie pedagogiczne i psychologiczne
  • przyjazna atmosfera pozytywnie warunkująca efektywne uczenie się.

Biblioteka

Biblioteka Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku służy czytelnikom już ponad 60 lat. Słuchacze zdobywają tu umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
Stan księgozbioru to ponad 22 000 woluminów. Specyfika placówki wywiera wpływ na charakter gromadzonych zbiorów. Najszerzej reprezentowane są takie dziedziny jak medycyna, farmacja, stomatologia, radiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo i psychologia, które są w stanie zabezpieczyć słuchaczy wszystkich roczników. W zbiorach Biblioteki znajdują się również publikacje z innych dziedzin wiedzy (np. językoznawstwo, nauka o literaturze, historia, nauki przyrodnicze, czy ekonomia), a także literatura piękna, zarówno polska jak i obca.Do dyspozycji czytelników są również stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

keyboard_arrow_up