Absolwent z Fachem

absolwent z fachem

„Absolwent z Fachem”

NR PROJEKTU RPO.03.03.01-20-0136/17

OŚ PRIORYTETOWA III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

DZIAŁANIE 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

PODDZIAŁANIE 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

BENEFICJENT Województwo Podlaskie

REALIZATOR Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.06.2018-30.09.2020

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 037 023,75 zł

DOFINANSOWANIE 984 215,75 zł

keyboard_arrow_up