Szkoła

Na wniosek kierownika Zakładu Chemii Ogólnej dra med. Juliusza Popowicza, decyzją Ministerstwa Zdrowia od września 1956 roku powstała Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych przy Akademii Medycznej w Białymstoku.

Zadaniem szkoły było przygotowanie średniego personelu medycznego, laborantów analitycznych, na potrzeby województwa białostockiego i olsztyńskiego. W czerwcu 1958 roku 50 pierwszych absolwentów ukończyło szkołę uzyskując dyplom laboranta medycznego.

Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w czerwcu 1962 roku utworzono wydział fizjoterapii.

Historia

Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej uruchomiono kształcenie:

1964/65

Od roku szkolnego 1964/65 za zgodą Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej uruchomiono kształcenie w zawodzie technika farmaceutycznego.

1975

Od września 1975 roku za zgodą Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozpoczęto kształcenie w szkole w zawodzie instruktor higieny.

1975

We wrześniu 1975 roku decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej utworzono kierunek kształcenia w zawodzie technik elektroradiolog.

1977

Od września 1977 roku za zgodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej uruchomiono kształcenie w zawodzie pracownik socjalny.

1989/90

Od roku szkolnego 1989/90 za zgodą Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik dentystyczny.

1998

Od września 1998 roku Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zaakceptowało kształcenie w zawodzie dietetyk.

2004/05

od roku szkolnego 2004/05 w zawodzie technik masażysta

2005/06

od roku szkolnego 2005/06 w zawodzie ortoptystka i w zawodzie asystentka stomatologiczna

2006/07

od roku szkolnego 2006/07 w zawodzie protetyk słuchu.

2009/10

od roku szkolnego 2009/10 w zawodzie terapeuta zajęciowy

2010/11

od roku szkolnego 2010/11 w zawodzie higienistka stomatologiczna

2015/16

od roku szkolnego 2015/16 w zawodach: opiekunka dziecięca, technik sterylizacji medycznej, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun w domu pomocy społecznej, technik usług kosmetycznych, Asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa.

2021/22

od roku szkolnego 2021/22 w zawodzie podolog

1956 – 1960

W latach 1956 – 1960 Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych,
dyrektor dr med. Juliusz Popowicz.

1962 – 1964

W latach 1962 – 1964 Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych,
dyrektor doc. dr Roman Kordecki.

1964 – 1990

W latach 1964 – 1990 Medyczne Studium Zawodowe,
dyrektor mgr Halina Gościk.

1991- 2002

W latach 1991- 2002 Medyczne Studium Zawodowe Nr 1,
dyrektor mgr Barbara Szałaj.

2003 - 2008

W latach 2003 – 2008 Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 a od 1 września 2006 roku Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia,
dyrektor mgr Tamara Dziermańska.

2008 -

Od września 2008 Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku,
dyrektor mgr Grażyna Wiktoria Citko

2018 -

Od września 2018 Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
dyrektor mgr Grażyna Wiktoria Citko
keyboard_arrow_up