Internat

Atuty Internatu

  • dogodna lokalizacja – w centrum Białegostoku
  • pokoje 2 i 3-osobowe
  • całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej
  • dostęp do kuchni, pralni, pokoju telewizyjnego, pokoju cichej nauki
  • fachowa opieka oraz wsparcie pedagogiczne i psychologiczne
  • przyjazna atmosfera pozytywnie warunkująca efektywne uczenie się.

Ponadto umożliwiamy dostęp do:

Dajemy także możliwość

  • W ramach internatu działają koła: teatralne, kulinarne, plastyczne, kulturalno – oświatowe i sportowe oraz  punkt poradnictwa zawodowego
  • rozwijania uzdolnień i zainteresowań poprzez pracę w różnych kołach i udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych
  • rozwijania działalności samorządowej poprzez udział w pracy Młodzieżowej Rady Internatu
  • ponadto mieszkańcy mogą brać też udział we wspólnych wyjściach do kina, opery i na mecze piłki nożnej

Kontakt:

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Ogrodowa 2315-027 Białystok
keyboard_arrow_up