Szkolenie językowe

Dnia 23.03.2018 roku zakończyły się zajęcia językowe dla Uczestników Projektu „Beauty&Health Massage – technicy SP1OZ jadą na staż” realizowanego w ramach programu Erasmus+ w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

Zajęcia prowadziła Pani Julia Birycka – nauczyciel języka angielskiego. Podczas zajęć uczniowie zapoznawali się ze słownictwem związanym z daną branżą oraz trenowali zastosowanie języka w praktyce.

Wszystkim uczestnikom zajęć oraz prowadzącej dziękujemy za zaangażowanie i życzymy udanego wyjazdu do Kłajpedy.

keyboard_arrow_up