SZKOLENIE Z OCHRONY RADIOLOGICZNEJ II

W dniach 3-4 grudnia 6 słuchaczek kierunku technik elektroradiolog wzięło udział w szkoleniu z ochrony radiologicznej. Szkolenie przeprowadziła firma Dentomax Szkolenia.

Słuchaczki pomyślnie ukończyły szkolenie, a także dzięki środkom z projektu przystąpiły do egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. Wszystkie słuchaczki zdały egzamin, co daje im uprawnienia do pracy po ukończeniu szkoły.

Gratulujemy!

keyboard_arrow_up