„Między słowem i gestem” – reportaż Alicji Pietruczuk

 

Wywiad z Panem Krzysztofem Cisem nauczycielem języka migowego w naszej szkole.

Źródło: Alicja Pietruczuk, Między słowem i gestem, audycja radiowa z dnia 10.01.2022, godz. 17:15 i 22:15
Copyright© Radia Białystok S.A., [dostęp: 28 maja 2022]. Dostępny w Internecie : https://www.radio.bialystok.pl/reportaz/index/id/187445

keyboard_arrow_up