Czas wolny w Kłajpedzie 2019

Uczniowie, którzy odbywają zagraniczne staże w przedsiębiorstwach litewskich wraz z opiekunami zwiedzali zabytki Kłajpedy oraz mieli okazję poznać nową kulturę, tradycje i kuchnie regionalną. Był to czas na nawiązywanie nowych znajomości, wzajemnie poznawanie się, integrację oraz doskonalenie swoich umiejętności interpersonalnych. Partner litewski zadbał o atrakcje. Podczas czasu wolnego w weekendy uczniowie mieli zorganizowane wycieczki do delfinarium oraz do Zatoki Kurońskiej. Poniżej fotorelacja z chwil wolnych od pracy.

keyboard_arrow_up