Rekrutacja do pierwszej edycji projektu Erasmus+

Drodzy uczniowie!

Już w następny poniedziałek 23 października rusza rekrutacja do drugiej edycji projektu Erasmus+ “Beauty&Health Massage – technicy SP1OZ jadą na staż”. Akcja kluczowa K1 – Mobilność edukacyjna, typ akcji KA102 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. W ramach Projektu 16 uczniów klas II kierunku technik masażysta oraz technik usług kosmetycznych mają szansę wyjechać na 3-tygodniowy staż do Kłajpedy (Litwa). Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poszerzą swoje doświadczenie zawodowe, zwiększą szansę na zatrudnienie na rynku europejskim oraz będą rozwijać swoje umiejętności językowe. Biorąc udział w Projekcie uczniowie mają zapewnione:
• zajęcia przygotowawcze (językowe, kulturowe, pedagogiczne),
• ubezpieczenie zdrowotne podczas pobytu,
• zakwaterowanie i wyżywienie,
• kieszonkowe.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności poprzez mobilność edukacyjną u uczniów Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w bibliotece oraz na stronie poniżej.
Dokumenty można składać do 24 listopada 2017r.

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o wizerunku

Deklaracja uczestnictwa

keyboard_arrow_up