Dzień dla zdrowia 2023

17 maja 2023r. odbył się Dzień dla Zdrowia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku uczestniczyli słuchacze i nauczyciele z naszej szkoły. Słuchaczki kierunków: Higienistka i Asystentka stomatologiczna pod opieką Pani mgr Ewy Kozłowskiej z tematem: Higiena jamy ustnej, zasady prawidłowego mycia zębów. Słuchacze kierunku Terapeuta zajęciowy pod opieką Pani mgr Darii Ostrowskiej – prowadzili gimnastykę ogólnousprawniającą, krzyżówkę zdrowego życia, grę „Wiosna na talerzu”, „Labirynt zdrowia” oraz przedstawienie „Rzepka” na podstawie wiersza J. Tuwima; Technik masażysta pod opieką Pani mgr Urszuli Leszczuk i Pana mgr Marka Bohdziela – słuchacze wykonywali masaż podopiecznym ośrodka.

keyboard_arrow_up