Zajęcia wychowania fizycznego środkiem na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży.

Miejsce: VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania  w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7

Termin: 24.03.2023r., rozpoczęcie  godzina 10.00

Organizator:  Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego dr Jerzy Nowik, mgr Justyna Drągowska – nauczyciel wychowania fizycznego, mgr Emilia Łapińska – doradca metodyczny wychowania fizycznego Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

współorganizator: Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa   Podlaskiego w Białymstoku

Program konferencji:

godz. 10.00 – Uroczyste rozpoczęcie konferencji, powitanie gości  – wystąpienie – Dyrektor dr Jerzy Nowik – 10 min.

godz. 10.10 – „Dwa bieguny wychowania fizycznego.” – wykład dr Jerzy Nowik – 30 min.

godz. 10.40 – „Kondycja fizyczna – filarem dobrostanu psychicznego”.-  wykład mgr psychologii         Joanna  Mieszkowska – 30 min.

godz. 11.10 – „Recepta na zdrowie” – wykład mgr Joanna Kondratowicz

godz. 11.40  – Przerwa – 35 min.

godz. 12.15 – „Przerwy śródlekcyjne” – wykład mgr fizjoterapii Ewa Rakowicz – 30 min.

godz.12.45 – „Jak motywować uczniów do aktywnego udziału w lekcji wychowania fizycznego” – wykład mgr Emilia Łapińska – 30 min.

godz.13.15  Podsumowanie i dyskusja – 30 min.

godz.13.45 – Uroczyste zakończenie konferencji.

keyboard_arrow_up