NIE BĄDŹ BIERNY – RATUJ!

NIE BĄDŹ BIERNY – RATUJ!

Dnia 11 października 2021r. w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkole Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się szkolenie praktyczne z obsługi ADE.

Zajęcia warsztatowe zostały przeprowadzone przez ratowniczkę medyczną z wieloletnim stażem – Wandę Nowacką z PCK w Białymstoku.

AED to Automatyczny Elektryczny Defibrylator, sterowane komputerowo urządzenie, które potrafi wykryć zagrażający życiu zbyt szybki rytm serca i poinformować ratownika sygnałem głosowym i świetlnym o konieczności defibrylacji.

Po uruchomieniu AED urządzenie automatycznie instruuje i prowadzi ratownika przez cały algorytm reanimacji.

Słuchaczki kierunku kształcenia Higienistka Stomatologiczna

oraz nauczyciele dziękują za współpracę.

keyboard_arrow_up