Dzień dziecka w CZMIS

25 maja obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka pod hasłem: „Zdrowe dziecko to szczęśliwe dziecko”. Gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku oraz przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego Nr 76 – Na Zielonych Wzgórzach w Białymstoku. W ramach akcji odbyła się inscenizacja pt. „Baba Jaga u dentysty” przygotowana przez mgr Ewę Kozłowską i słuchaczki kierunku kształcenia higienistka stomatologiczna oraz zajęcia w grupach obejmujące pięć bloków tematycznych.
Pokaz – badanie stomatologiczne przeprowadzone przez lekarza stomatologa Agnieszkę Nikołajuk – Kopańko, – instruktaż higieny jamy ustnej prowadzony przez słuchaczkę kierunku higienistka stomatologiczna;
Pogadanka na temat „Dlaczego zęby są ważne?” – prowadzona przez mgr Agnieszkę Maleszkiewicz,
– kolorowanie modelu gipsowego zęba przez dzieci pod opieką słuchaczy kierunku technik dentystyczny;
Pogadanka na temat „Rola i znaczenie witamin” – prowadzona przez mgr Elżbietę Tomaszuk,
– napełnianie kapsułek skrobiowych z wykorzystaniem wag elektronicznych przez słuchaczy kierunku technik farmaceutyczny przy współudziale dzieci;
Ćwiczenia i zabawy przy muzyce „W zdrowym ciele zdrowy duch” – prowadzone pod kierunkiem nauczycieli mgr Marty Kirylenko, mgr Edyty Malinowskiej oraz słuchaczy kierunków: terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca;
Pogadanka na temat „Dlaczego warto mieć czyste ręce?” – prowadzona przez mgr Tamarę Pereświet – Sołtan i mgr Agatę Jaszczuk – prezentacja urządzeń kosmetycznych oraz wykonanie malunków na ciele.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali drobne upominki.
keyboard_arrow_up